logo logo_ygnis

Juridische Kennisgeving

Editeur :

Groupe Atlantic Belgium NV
Oude Vijverweg 6
1653 Dworp

Tél. : +32 (0)2 357 28 28
e-mail : info.be@groupe-atlantic.com

BTW : BE 0402.407.864
Groupe Atlantic Belgium nv

Directeur: Patrick Bougard

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Groupe Atlantic Belgium nv.

Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op de websites van Groupe Atlantic beschermd door het merkenrecht.

De websites van Groupe Atlantic Belgium nv werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Groupe Atlantic Belgium nv kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Groupe Atlantic Belgium nv wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de Groupe Atlantic-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van Groupe Atlantic.

Groupe Atlantic Belgium nv behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De websites van Groupe Atlantic bevatten koppelingen naar andere websites. Groupe Atlantic Belgium nv is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.